Formulár – vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu/zodpovednej osoby

Jednorázové vyplnenie formulára je podmienkou vstupu dieťaťa na herné zariadenia Hoplandie. Môžete si ho stiahnúť a priniesť už vyplnený alebo ho obdržíte osobne pri návšteve nášho centra.