Dopravná výchova pre deti na 1. stupni základnej školy

Hoplandia - dopravné ihrisko v Banskej Štiavnici je pre ňu ako stvorené.

Pozri sa na obe strany! Daj si pozor! Vidíš to auto? Daj mi ruku! Tieto a rôzne podobné príkazy a otázky počúval od rodičov asi každý z nás. Vedeli, že v cestnej premávke sú deti jej najzraniteľnejšou súčasťou. A to bez ohľadu na to, či sú práve v role chodcov, pasažierov vozidiel alebo jazdcov na bicykloch, kolobežkách, trojkolkách či rôznych odrážadlách. A nič na tom nemení ani fakt, že autá sú stále bezpečnejšie a pravidlá dopravy sa stále vyvíjajú smerom k bezpečnosti chodcov. Preto by sme nemali zabúdať na riziko, ktoré deťom hrozí. Mali by sme im dať možnosť zoznámiť sa so všetkým, čo doprava na cestách prináša.

Dobrú príležitosť, ako deti naučiť dôležité veci o doprave v bezpečí dopravného ihriska, nám dáva dopravná výchova. Môže to znieť ako fráza z lekárskeho prostredia, no prevencia je lepšia ako liečba. Platí to aj v cestnej premávke. Je lepšie deti učiť od útleho veku dávať si na seba pozor a mať istotu, že to naozaj zvládnu, ako sa o ne strachovať pri ich každom odchode z domu.

Dopravná výchova učí deti tolerancii

Dopravná výchova pre deti na 1. stupni ZŠ je komplexný a prepracovaný systém, ktorý deti učí nielen to, ako byť v doprave v bezpečí, ale zároveň v nich buduje ohľaduplnosť. Deti sa učia kontrolovať vlastné emočné reakcie. Na dopravnom ihrisku zlepšujú svoju schopnosť vedome potlačiť prípadné impulzívne správanie a učia sa zvládať agresivitu. Okrem toho hravou formou získavajú celý rad vedomostí a zručností.

Naučia sa vnímať okolie všetkými zmyslami, rozoznávať a hlavne vyhodnocovať nebezpečenstvo na ceste či priechode pre chodcov. Získajú schopnosť základnej orientácie v doprave v známom aj neznámom prostredí. Precvičia si schopnosť predvídať situácie v prostredí dopravy a odhadnúť správanie jej ostatných účastníkov. Zoznámia sa so správnym spôsobom pohybu po cestách a chodníkoch, so základmi dopravného značenia, ako aj s tým, prečo je povinnosť byť v aute v sedačke a mať nasadený bezpečnostný pás.

V úlohe chodcov, cyklistov či spolujazdcov v aute a MHD sa naučia, čo všetko môžu a nemôžu. Získajú informácie o prechádzaní cez cestu so semaforom aj bez neho. Naučia sa identifikovať neprehľadné a nebezpečné miesta. Dozvedia sa informácie o reflexných a ochranných prvkoch. No tiež to, ako bezpečne nastupovať a vystupovať z dopravných prostriedkov či ako dávať znamenia o zmene smeru pri jazde na bicykli. A mnoho ďalšieho.

Dôležité je, že pri kvalitne spracovanej dopravnej výchove toto všetko prebieha hravou, nestresujúcou formou, ktorá pomôže získané poznatky a zručnosti zafixovať a následne ich správne použiť v praxi.

Rodičia môžu dať deťom skvelý základ bezpečného správania v doprave

Deti mladšieho školského veku sú zvedavé a túžia spoznávať svoje okolie. Ešte však plne nechápu nebezpečenstvo a nevedia, čo robiť, aby sa nedostali do problémov. Ich schopnosť odhadovať rýchlosť a vzdialenosť objektov okolo nich sa stále rozvíja, rovnako ako vnímanie smeru svetla a zvuku. Príčinu a následok chápu inak ako dospelí a inak interpretujú aj to, čo vidia v periférnom videní. Sú však už vo veku, keď sa začínajú cítiť ako „veľkí chlapci“ a „veľké dievčatá“. No netreba zabúdať, že pre svoju veľkosť sú pre vodičov častokrát ťažko viditeľné. A keď k tomu pridáme prekvapivú rýchlosť, ktorou sa dokážu nečakane rozbehnúť v smere, kde ich niečo zaujalo, problém je na svete.

Prostredníctvom vlastnej skúsenosti sa deťom učí najlepšie a interakcia s nami dospelými im pri tom pomáha. Preto je dobré ich jednoducho vziať von a v reálnych situáciách im pomôcť osvojiť si zručnosti, ktoré ich budú chrániť po celý život. A netreba na to nič špeciálne. Stačí sa počas prechádzky rozprávať aj o doprave, autách, cestách, značkách. Jednoducho o všetkom, čo sa deje okolo a čo s dopravou súvisí. Sú to všetko informácie a zručnosti, ktoré sa im pri každodenných cestách do a zo školy naozaj zídu.

Preto sa s nimi veľa rozprávajte a veľa im ukazujte. Ukážte im, ako prechádzať cez cestu, čo je to „zebra“ a aký je rozdiel medzi červenou a zelenou postavou na semaforoch. Nechajte ich nájsť správne miesto na prejdenie na druhú stranu cesty. A ak im to nepôjde, pomôžte im. Vysvetlite im, že nie je bezpečné hrať sa na ceste. Že spolužiak určite chvíľu počká, a preto nemusia k nemu bezhlavo letieť cez cestu plnú áut. Či napríklad to, že nie je žiadna hanba držať sa pri prechádzaní cesty dospelého človeka za ruku.

Počas prechádzok či prvých spoločných ciest do školy určite nájdete mnoho príležitostí, ako do nich jednoduchou formou vložiť základy dopravnej výchovy.

Dopravná výchova a dopravné ihrisko v Banskej Štiavnici

Pred tým, než sa deti naučia pravidlá cestnej premávky, musia ju pochopiť a osvojiť si jej základy. Musia sa napríklad naučiť rozlišovať jednotlivé typy vozidiel či predmetov, ktoré s premávkou súvisia, ako sú chodníky a obrubníky, cesty a priechody pre chodcov, podchody a nadchody. Musia porozumieť rýchlosti objektov na ceste, naučiť sa cestu počúvať a odhadovať pohyb. To sú všetko zručnosti a informácie, ktoré dostávajú od rodičov či v škôlkach. Dobre pripravené deti v prvom ročníku základnej školy už tento prvotný prehľad obyčajne majú. Naň nadväzuje práca učiteľov na 1. stupni ZŠ. Práve oni majú výbornú príležitosť na to, aby deťom prostredníctvom bežných aktivít sprostredkovali dopravnú výchovu. Môžu na to využiť rozprávky a hudbu, rozhovory, ale aj spoločné divadelné predstavenia či vychádzky do okolia školy.

My v Hoplandii im prinášame ďalšiu možnosť, ako dopravnú výchovu skvalitniť a dať deťom viac, ako môžu získať len v škole. Súčasťou nášho areálu je moderné dopravné ihrisko. Na ňom, v uzavretom a úplne bezpečnom prostredí, organizujeme kurzy dopravnej výchovy pre deti 1. stupňa ZŠ. Stačí sa s nami spojiť, dohodnúť termín a my sa postaráme o všetko potrebné. Naši inštruktori majú dlhoročnú prax. Ich bohaté skúsenosti a prepracovaný program posunú dopravnú výchovu na úroveň, ktorú základná škola bez dopravného ihriska ponúknuť nedokáže.

Hravou formou tak spoločne pripravíme deti na všetky situácie, s ktorými sa môžu v cestnej premávke stretnúť.

Rezervácia

Atrakcie pre deti

Nejde len o zábavu ale aj o rozvoj motoriky