Dopravná výchova

Uvedomujeme si potrebu vzdelávania a osvety detí v oblasti dopravnej výchovy.
Spúšťame preto projekt - Výučba dopravnej výchovy pre 1.stupeň základných škôl.

Čo ponúkame?

Teoretická časť sa vyučuje v novej budove Hoplandia Edu.
Praktickú časť deti absolvujú na modernom dopravnom ihrisku.
Obe časti sú vedené hravou formou pod dohľadom učiteľov autoškoly.

Teoretická časť
dve vyučovacie hodiny
2 x 45 minút
Praktická časť
dve vyučovacie hodiny
2 x 45 minút
Dopravné ihrisko
certifikované dopravné ihrisko s
vodorovným aj zvislým dopravným
značením a so semaformi
Výučbové pomôcky
bezplatné zapožičanie dopravných
prostriedkov - bicykle, kolobežky,
odrážadlá
Atraktívne prostredie
nové moderné priestory a
dopravné ihrisko s parkom
Benefit navyše
1 hodina zdarma v detskom
zábavnom centre Hoplandia
Cena výučby
15 € / dieťa
minimálny počet detí je 15
maximálny je 30

Objednávka

Rezervácie môžete uskutočniť prostredníctvom kontaktného formuláru nižšie alebo telefonicky +421 910 506 336.

Rezerváciu termínu je potrebné uskutočniť 2 týždne dopredu!
Kurzy prebiehajú v mesiacoch apríl, máj, jún a septemer, november. Čas výučby: 9:00 - 12:00.
(Z hygienických dôvodov ideálne, keď si deti prinesú vlastné prilby!)

Atrakcie pre deti

Nejde len o zábavu ale aj o rozvoj motoriky